Menu AT art Szukaj
Promocja

Ascetyczny

Rysunek piórkiem.

Praca pokazywana była na wystawie indywidualnej w 2017 r w Lublinie. Sygnowana z przodu.