f Obraz Daleki wschód Na płótnie, malarstwo, olej, S 80cm W 60cm, Anna Borcz - AT Art
Menu AT art Szukaj

Daleki Wschód

Inspiracje Dalekim Wschodem

Obraz  sygnowany imieniem i nazwiskiem, (tytuł, rok) na odwrocie dzieła oraz na licu , w dolnym rogu, z lewej lub prawej strony litery AB.

Styl  obrazu, to styl ekspresjonistyczny o mocnych kolorach nawiązujący  do ekspresjonizmu niemieckiego z początku wieku grupa Der Blaue Reiter.

Inne prace tego artysty Zobacz wszystkie prace artysty