f Obraz Wieczorny pejzaż na płótnie, malarstwo, olej, S 63cm W 125cm, MARIOLA ŚWIGULSKA - AT Art
Menu AT art Szukaj

Wieczorny pejzaż

Praca nie jest oprawiona, technika olej na płótnie, sygnowana : sygnatura p.d.2006

  • Promocja