Menu AT art Szukaj
Promocja

Zapatrzenie

Obraz akrylowy namalowany na płótnie naciągniętym na drewniane krosno.
Technika mieszana :(pędzel, szpachla, action painting).
Boki zamalowane stanowią kontynuację obrazu.
Praca werniksowana błyszczącym werniksem, dzięki czemu kolory są wysycone, a wizja nabiera głębi.
Sygnowany na froncie i na odwrocie monogramem artysty MChmielewska.
Praca jest kontynuacją otwartego cyklu malarskiego „Kobiety” rozpoczętego w 2016 roku