f Obraz 7 na płótnie, malarstwo, olej, technika mieszana, S 110cm W 110cm, Anna Forycka Putiatycka - AT Art
Menu AT art Szukaj

7

7 z cyklu Romantyczne niepokoje i olej na płótnie 110×110 | 2015
Obraz kolekcjonerski
Symboliczny obraz z cyklu „Romantyczne niepokoje” nawiązuje do 7 Biblijnej Siedem jest jedną z popularniejszych „cyfr biblijnych”; występuje (również jako 77, itp.) ponad czterysta razy.
Chylące się drzewo jest dobrze zakorzenione i mimo pewnego pochylenia puszcza nowy pęd ku niebu.
Wystawiany w Filharmonii Świętokrzyskiej na wystawie Autorskiej „Korzenie realności” 2017 r
Obraz znajduje się w katalogu wystawy „Korzenie ralności” na str. 13 wydanym w 2017 r.