Menu AT art Szukaj

Technika - Fotografia artystyczna

Wizja twórcy i sposób jego patrzenia na świat mogą zostać przedstawione poprzez wykorzystanie rozmaitych technik. Jedną ze stosowanych metod stanowi fotografia artystyczna. Ten środek wyrazu opiera się intencjonalnym wykorzystaniu narzędzi przez artystę w celu wywołania u odbiorcy określonych odczuć czy wrażeń. Twórca ma do dyspozycji kreatywne techniki fotograficzne, które pomagają w uzyskaniu oczekiwanych efektów. Zamrożony ruch, rozmyte tło, podczerwień czy zdjęcia monochromatyczne lub wykonywane nocą to niejedyne metody, po które sięgają autorzy oferowanych przez nas dzieł na sprzedaż.

Twórcy młodego pokolenia

Nasza internetowa galeria sztuki skupia dzieła reprezentantów młodego pokolenia. W zebranych w niniejszej kategorii zdjęciach zobrazowane jest ich spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. U niektórych, jak w pracach Pauliny Lignar, zaobserwujemy skupienie na detalu. Dominujący akcent stanowią czerwone hafty na zdjęciach przedstawiających naturę. Równie interesujące mogą okazać się sprzedawane przez nas cykle portretów oraz serie prac studyjnych wykonanych przez Małgorzatę Morawską.