f Dzieci na brzeskiej z cyklu spacer praski Marcin Kędzierski - AT Art
Menu AT art Szukaj

DZIECI NA BRZESKIEJ z cyklu spacer praski

Dzieci na Brzeskiej, technika: akwarela, gwasz, wymiary 29,7cm x42cm , 2023 .

Inspiracją do powstania pracy była fotografia autorska.

Ulica Brzeska Zwana niegdyś ulicą kolejarzy i dorożkarzy, położona między dwoma dworcami kolejowymi: Wschodnim i Wileńskim stanowi relikt starej Pragi. Przerwa w ciągłej zabudowie wschodniej pierzei ulicy Brzeskiej, zwana „wnęką” była miejscem specjalnego handlu, który koncentrował się na przylegającym do niej po drugiej stronie bazarze Różyckiego. W czasach jego świetności to tu dokonywano licznych transakcji. Dziś życie tli się jeszcze w okolicznych bramach, na podwórkach, chociaż jest tam jego coraz mniej. Jednak i tu dostrzeżemy czasem bawiące się dzieci, pośród szarych, ceglanych murów, w scenerii przypominającej raczej filmowe reminiscencje z życia ich dziadków.