f Obraz Garaże na płótnie, malarstwo, akryl, S 40cm W 40cm, Magda Zarzycka - AT Art
Menu AT art Szukaj

Garaże

Praca powstała podczas pleneru ZPAP w 2016 r. i uczestniczyła w poplenerowej wystawie w Galerii Pierwsze Piętro w Opolu

Obraz sygnowany w dolnym rogu na odwrocie, boki obrazu zamalowane.

Inspiracje: architektura opolska