f Obraz Gwiezdna dama na płótnie, malarstwo, olej, S 70cm W 50cm, Krzysztof Suski - AT Art
Menu AT art Szukaj

Gwiezdna Dama

Obraz olejny na płótnie, zabezpieczony werniksem, boki zamalowane , obraz nie wymaga oprawy