f Kapliczka w drewnie Jerzy Poszepczyński - AT Art
Menu AT art Szukaj

KAPLICZKA

KAPLICZKA-instalacja przestrzenna 54x76x19cm, drewno i elementy starodrzewia sosny i jabłoni z 2011. Praca sygnowana przez Artystę.

” Elementy detali drewna rozbiórkowego z dawnych obiektów architektury budowlanej domostw-stolarka budowlana jak belki stropowe, słupy, rygle itp. stosowane w zamierzchłym budownictwie zrębowym, ryglowym a także w tym w niedalekiej przeszłości, kształtowały ówczesną przestrzeń mieszkalną, która stanowiła „świeckość sacrum” domostwa. Przemijanie nie zawsze musi być kojarzone z tym co bezpowrotnie odeszło w zapomnienie……. Używając środków przekazu artystycznego w formie instalacji rzeźbiarskiej KAPLICZEK zawarłem w tym działaniu artystycznym ideę ciągłości symbolu, który odszedł w dawnej formie ale został powołany do bytu jako nowe wyobrażenie w dawnym materiale/drewnie rozbiórkowym/ przez nadanie mu w działaniu plastycznym cech „świętości  sacrum” .Forma KAPLICZKI osadzona w realiach czasu i przestrzeni nawiązuje do rodowodu zastosowanego w niej tworzywa jako świętości miejsca jego pierwotnego zastosowania co stanowiło „świeckość sacrum”….. Jerzy Poszepczyński