f Obraz Kwieciste zauroczenie na płótnie, malarstwo, olej, S 125cm W 60cm, Mariola Świgulska - AT Art
Menu AT art Szukaj

KWIECISTE ZAUROCZENIE

Technika:  olej, płótno, syg.p.d., 2012, praca nieoprawiona., certyfikat oryginalności do zakupionego dzieła.