f Obraz Letnie zauroczenie na płótnie, malarstwo, olej, S 50cm W 61cm, Mariola Świgulska - AT Art
Menu AT art Szukaj

Letnie zauroczenie

Technika: olej na płótnie , praca nieoprawiona, sygnowana przez Artystę.