f Obraz Katowice na płótnie, malarstwo, olej, S 60cm W 40cm, Sochowska Eugenia Dorota - AT Art
Menu AT art Szukaj

Katowice

Obraz sygnowany z przodu E.D. Sochowska 2016

Obraz przedstawia część rynku katowickiego z pomnikiem Powstańców Sląskich. Boki obrazu są pomalowane-bez ramki.