f " odbicie3d" Gaya Lastovjak - AT Art
Menu AT art Szukaj

” Odbicie”3D

Wymiary: 65x75x7 cm, 2016 r., technika własna w 3D , sygn.p.d.

Cześć dochodu ze sprzedaży dzieła  Artystka przeznacza na cele charytatywne