f Pasażer jadący na stopniu autobusu warszawa 1959 Marcin Kędzierski - AT Art
Menu AT art Szukaj

Pasażer jadący na stopniu autobusu Warszawa 1959

Technika  : akwarela na papierze wysokiej jakości

Praca ma charakterystyczny „nieregularny” górny brzeg arkusza. Związane jest to z papierem czerpanym Arches który sprzedawany jest w arkuszach i posiada takie właśnie brzegi. Po podzieleniu arkusza  na 4 części ,  każdy powstały z dzielenia mniejszy arkusz ma taki jeden bok.  Papier jest wysokiej jakości i nie należy dopatrywać się w tym szczególe wady.
Inspiracją do powstania pracy była fotografia Danuty Łomaczewskiej

Warszawa z roku 1959. Obraz na podstawie zdjęcia Danuty Łomaczewskiej (1928-2009) znakomitej artystki fotografa. Łomaczewska współpracowała przez lata z PAP i Centralną Agencją Fotograficzną. Była członkiem ZAIKS-u, Związku Literatów Polskich, Związku Artystów Fotografików, członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Odznaczona przez Generałów R. Abrahama i M. Borutę-Spiechowicza Krzyżem Obrony Lwowa, była członkiem założycielem i wieloletnim działaczem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.