f Sequential chroma na papierze Julian Stańczak - AT Art
Menu AT art Szukaj

Sequential Chroma

Serigrafia barwna na papierze wysokiej jakości, sygnowana przez Artystę.

Praca nieoprawiona. Praca w oprawie prestige 5700,- zł

Wraz z zakupioną serigrafią otrzymujesz certyfikat autentyczności opatrzony hologramem i odręcznym oznaczeniem serii.