f Obraz „wśród raf” Na płótnie, malarstwo, olej, S 150cm W 80cm, Mariola Świgulska - AT Art
Menu AT art Szukaj

„Wśród raf”

Inspiracją do pracy była morska roślinność.

Obraz sygnowany od frontu nazwiskiem autorki. Praca nieoprawiona