f Obraz Zielona mi na płótnie, malarstwo, olej, S 50cm W 30cm, Alicja Wysocka - AT Art
Menu AT art Szukaj

ZIELONA MI

” Zielono mi…” obraz olejny na wspaniałym włoskim podobraziu 50 x 30 x 3. Niesie ze sobą tęsknotę za wiosną, za odrodzeniem, cieszy oczy wspaniałą, soczystą zielenią i żółcią. Jest pełen dobrej energii. Zabezpieczony damarowym werniksem. Sygnowany z przodu „alicja 16” , z tyłu zaś opis całkowity obrazu