f Obraz Dama przed katedrą na płótnie, malarstwo, olej, S 100cm W 80cm, Bartosz Frączek - AT Art
Menu AT art Szukaj

Dama przed Katedrą

Praca prezentowana na wystawie Bartosz Frączek „Kolorowa szaruga” w Warszawie oraz na wystawach w Brukseli i Stambule.

Praca nie jest oprawiona.