f Obraz Drzewo życia na płótnie, malarstwo, olej, S 160cm W 80cm, Mariola Świgulska - AT Art
Menu AT art Szukaj

Drzewo życia

Technika: olej na płótnie

Praca nieoprawiona.

Obraz sygnowany z przodu w prawym dolnym rogu przez Artystę