Menu AT art Szukaj

Śpiewem dziękują

Obraz sygnowany z przodu w prawym dolnym rogu.
od Autorki ” Ptak – odwieczny symbol Boga, łączący świat ziemski z niebiańskim rysujący się wyraźnie na tle jasnego nieba. W pełnym słońcu wzbija się w górę, triumfując, przełamując ograniczenia, których doświadczamy my, ludzie. Ptak symbolizuje również wolnego ducha, uniesienie, oderwanie się od przyziemności. Obraz jest subtelny, tchnie nadzieją, stworzony jest po to, by budzić w odbiorcach pragnienie zerwania krępujących ich więzów i wyzwolenia swojej duszy”