f Obraz Nad rozlewiskiem na płótnie, malarstwo, olej, S 70cm W 50cm, Mariola Świgulska - AT Art
Menu AT art Szukaj

Nad rozlewiskiem

Technika: olej na płótnie

Praca nieoprawiona.

Obraz sygnowany z przodu w prawym dolnym rogu przez Artystę