f Obraz Wierzbowe zwierzenia na płótnie, malarstwo, olej, S 120cm W 65cm, Mariola Świgulska - AT Art
Menu AT art Szukaj

Wierzbowe zwierzenia

Praca nie jest oprawiona, technika olej na płótnie, sygnowana : sygnatura p.d.