f Harfa eola Anna Forycka Putiatycka - AT Art
Menu AT art Szukaj

HARFA EOLA

Harfa Eola” z cyklu Romantyczne niepokoje, olej na płótnie 110×110 | 2015
Obraz kolekcjonerski Wielokrotnie wystawiany na wystawach zbiorowych
Obraz znajduje się w katalogu wystawy „Korzenie ralności” na str.8
Wystawiany w Filharmonii Świętokrzyskiej na wystawie Autorskiej Anny Foryckiej-Putiatyckiej „Korzenie realności” 2017 r