f Obraz Drzewa umierają stojąc Na płótnie, malarstwo, olej, S 81cm W 100cm, Anna Forycka Putiatycka - AT Art
Menu AT art Szukaj

Drzewa umierają stojąc

Wystawy: Grupa Twórcza „Positiv Art.” – Festiwal Singera 2011 r.

Oprawa dzieła: zamalowane boki obrazu bez ram