f Św. genowefa. pont de la tournelle zimą Anna Forycka Putiatycka - AT Art
Menu AT art Szukaj

Św. Genowefa. Pont de la Tournelle zimą

Wystawy: PARYSKIE PEJZAŻE Galeria 0 22, OW ZPAP 2009

Św Genowefa-  to do niej przybywali po porady biedni i możnowładcy. Zmarła w 500 roku i stała się Patronką Paryża i Francji.

Oprawa dzieła: obraz oprawiony w srebrną ramę

Inspiracja: malowany z natury zimą z okna 4 piętra Biblioteki Polskiej w Paryżu, podczas opadów śniegu, co jest rzadkością w Paryżu.
Zainspirowana rzeźbą św.Genowefy dłuta rzeźbiarza polskiego pochodzenia
Pawła Landowskiego (1875-1961) na moście Point de la Tournelle. Rzeźba wita statki
wjeżdżające przez most do miasta.

Paweł Maksymilian Landowski
Z pochodzenia Polak. Rzeźbiarz ur 1875 zm. W Paryż u w 1961r.Dyrektor Akademi
Francuskiej w Rzymie.Dyrektor Akademii Sztuk Pięknych Pięknych Paryżu
Autor mi. Rzeźby „Saint –Genevieve” na moście Point de la Tournelle (Paryż 1928)
“Chrystus” w Rio de Janerio(1931) Montaigne popiersie marszałka Focha pałac Inwalidów
( 1931 1940)„L’eternel retor” –(„Wieczny powrót” )
Św. Genowefa –Genovefa,Genevieve, Genovefa z Paryża.
Mniszka francuska prowadziła życie w surowej ascezie.
Przypisywano jej cudowne uratowanie Paryża w 451r. przed Hunami, odegrała ważną rolę w
nawróceniu Franków, inicjatywę wybudowania kościoła Saint-Denis koło Paryża 1129 r. po
procesji w której obnoszono jej relikwie, ustała epidemia – wydarzenie upamiętniane
corocznie w kościołach Paryża.Patronka tego miasta, uważana również za patronkę pasterzy i
rzemieślników.W sztukach plastycznych przedstawiana jako mała dziewczynka z matką.
Pasterka pilnująca stada owiec, mniszka.W ikonografi wyobrażana z kluczami Paryża u pasa.
Ikonografia Genowefy jest szczególnie bogata w Paryżu, dzięki licznym wotom składanym
świętej jako opiekunce chroniącej przed klęskami żywiołów i epidemiami.(P.de Champaigne,
J.F. de Troy.E.Delacroix, P.de Chavannes) atrybut – zapalona świeca.