f Obraz Drzewa 3 Na płótnie, malarstwo, olej, S 46cm W 38cm, Anna Forycka Putiatycka - AT Art
Menu AT art Szukaj

Drzewa 3

Wystawy: Grupa Hoovera wystawa w Okręgu Gdańskim ZPAP, 2011

Oprawa dzieła: zamalowane boki obrazu
Inspiracja: widok z okna, przyroda.