f Obraz Pelargonie i Na płótnie, malarstwo, olej, S 100cm W 50cm, Anna Forycka Putiatycka - AT Art
Menu AT art Szukaj

Pelargonie I

Wystawiany w restauracji – Galerii Maska na wystawie „Pamiętajmy o ogrodach”  2013 r. Oprawa dzieła: boki obrazu zamalowane.  Inspiracja: obraz malowany w plenerze, w ogrodzie w Puszczykówku.