f Obraz Nad zimowym stawem na płótnie, malarstwo, olej, S 80cm W 160cm, Mariola Świgulska - AT Art
Menu AT art Szukaj

Nad zimowym stawem

Technika olej na płotnie. Praca nieoprawiona, sygnowana : sygnatura p.d.