f Obraz „trzech mędrców” na płótnie, malarstwo, olej, S 100cm W 80cm, MARIOLA ŚWIGULSKA - AT Art
Menu AT art Szukaj

„Trzech mędrców”

Technika:olej na płotnie, sygn p.d, 2016