f Obraz Pierwszy raz nad morzem na płótnie, malarstwo, akryl, S 40cm W 60cm, Magda Zarzycka - AT Art
Menu AT art Szukaj

Pierwszy raz nad morzem

Obraz sygnowany  w dolnym rogu na odwrocie, boki pracy zamalowane -praca nie wymaga oprawy.

Inspiracja: wspomnienie