f Obraz Portret kobiecy na płótnie, malarstwo, olej, S 74cm W 110cm, Aldona Zając - AT Art
Menu AT art Szukaj

PORTRET KOBIECY

Technika:olej na płótnie, praca sygnowana , bez oprawy.
„Musi byc do wy¬bo¬ru.
Zmie¬niać się, żeby tyl¬ko nic się nie zmie¬ni¬ło.
To ła¬twe, nie¬moż¬li¬we, trud¬ne, war¬te pró¬by.
Oczy ma, je¬śli trze¬ba, raz mo¬dre, raz sza¬re,
czar¬ne, we¬so¬łe, bez po¬wo¬du peł¬ne łez..”
Wisława Szymborska
Kobieta zmienną jest, to jest jej prawo, obowiązek, przywilej, kaprys i powinność

Inne prace tego artysty Zobacz wszystkie prace artysty