f Obraz Wieczorne zadumanie na płótnie, malarstwo, olej, S 125cm W 60cm, Mariola Świgulska - AT Art
Menu AT art Szukaj

Wieczorne zadumanie

Praca nie jest oprawiona, technika olej na płótnie, sygnowana : sygnatura p.d.