f Obraz Zimowy las na płótnie, malarstwo, olej, S 80cm W 100cm, Mariola Świgulska - AT Art
Menu AT art Szukaj

Zimowy las

Praca nie jest oprawiona, technika olej na płótnie, sygnowana : sygnatura p.d.