Menu AT art Szukaj

Wystawa okolicznościowa malarstwa pejzażowego Łukasza Zedlewskiego zorganizowana dla firmy Bipromasz Gdynia, listopad 2014 roku

Urodzony w 1989 roku w Olsztynie . Mieszka i pracuje w Miodówku koło Olsztyna. Zajmuje się malarstwem , rysunkiem i grafiką warsztatową .
Jego dyplom uzyskany w pracowni Malarstwa prof. Stanisława Baja na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie znalazł się wśród najlepszych Dyplomów 2013 roku.

Stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w latach 2005-2008.
W roku 2010 stypendium artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Nagroda Fundacji Marka Marii Pieńkowskiego w 2009 r.
Nagroda w konkursie im. Barbary Ostaszewskiej.
W 2011 r. Laureat finałowej dziesiątki konkursu Najwybitniejszy Młody Malarz Pierwszej Dekady XXI wieku w 2011 r.

Twórca kopii obrazu Jana Matejki , na zamówienie ONZ pt „Mikołaj Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem „ , który to obraz obecnie stanowi część stałej ekspozycji w Biurze ONZ
do spraw Przestrzeni Kosmicznej
(UNOOSA) w Wiedniu.
Uroczyste odsłonięcie kopii odbyło się 11 czerwca 2014 roku