f Obraz Głębokie tony wyobraźni Na płótnie, malarstwo, olej, S 100cm W 120cm, Anna Forycka Putiatycka - AT Art
Menu AT art Szukaj

Głębokie tony wyobraźni

Obraz wystawiany w Galerii DAP OW ZPAP, jest w katalogu Aktualności 2013.

Oprawa dzieła: zamalowane boki obrazu

Inspiracja: muzyka, jeden z kilku obrazów przygotowywanych na wystawę Grupy

Twórczej Symfonia w 100 rocznicę urodzin W. Lutosławskiego