f Obraz Sucha gałązka Na płótnie, malarstwo, olej, S 100cm W 50cm, Anna Forycka Putiatycka - AT Art
Menu AT art Szukaj

Sucha gałązka

Wystawy:

Oprawa dzieła: zamalowane boki obrazu
Inspiracja: złamana przez wichurę gałąź w moim ogrodzie, malowane z natury.