Menu AT art Szukaj

Koegzystencja.Kto jest twoim bogiem?

Nie maluję postaci ludzkich, lecz staram się opowiadać historie. Nie interesuje mnie ciało ludzkie samo w sobie, fizyczność czy szczegół anatomiczny. Intryguje mnie człowiek w jego sferze emocjonalnej i duchowej,
niejednokrotnie pochwycony w sytuacjach krańcowych, duchowego rozedrgania, tak charakterystycznego dla człowieka współczesnego Stany zagrożenia, upadek czy zwątpienie z równa siłą , co pasja, miłość, pragnienie piękna
i dobra obecne są w mojej twórczości.

 

Technika : olej na płótnie

 

Gruba faktura farby nakładanej szpachlą na płótno i jej cienkie strugi lekko spływające w dół przenoszą emocje bohaterów.
Obrazy malowane są w stylu, który określam jako nacechowaną indywidualnym symbolizmem ekspresyjną figuracją.

 

Obraz nie jest oprawiony .