f Obraz Terra incognita xiii Na płótnie, malarstwo, olej, S 24cm W 33cm, Rafał Koliński - AT Art
Menu AT art Szukaj

Terra Incognita XIII

Nie maluję postaci ludzkich, lecz staram się opowiadać historie. Nie interesuje mnie ciało ludzkie samo w sobie, fizyczność czy szczegół anatomiczny. Intryguje mnie człowiek w jego sferze emocjonalnej i duchowej, niejednokrotnie pochwycony w sytuacjach krańcowych, duchowego rozedrgania , tak charakterystycznego dla człowieka współczesnego Stany zagrożenia , upadek czy zwątpienie z równa siłą , co pasja, miłość, pragnienie piękna i dobra obecne są w mojej twórczości.

 

Technika: olej na płótnie , poliptyk

 

Gruba faktura farby  nakładanej szpachlą na płótno  i jej cienkie strugi lekko spływające w dół przenoszą emocje bohaterów. Obrazy malowane są  w stylu, który określam jako nacechowaną indywidualnym symbolizmem ekspresyjną figuracją.

 

Obraz nie jest oprawiony