f Koegzystencja. gdzie jest twoja dusza ? Rafał Koliński - AT Art
Menu AT art Szukaj

Koegzystencja. Gdzie jest twoja dusza ?

Nie maluję postaci ludzkich, lecz staram się opowiadać historie. Nie interesuje mnie ciało ludzkie samo w sobie, fizyczność czy szczegół anatomiczny. Intryguje mnie człowiek w jego sferze emocjonalnej
i duchowej, niejednokrotnie pochwycony w sytuacjach krańcowych, duchowego rozedrgania , tak charakterystycznego dla człowieka współczesnego Stany zagrożenia , upadek czy zwątpienie z równa siłą , co pasja,
miłość, pragnienie piękna i dobra obecne są w mojej twórczości.

 

Technika: olej na płótnie

 

Gruba faktura farby nakładanej szpachlą na płótno i jej cienkie strugi lekko spływające w dół przenoszą emocje bohaterów.
Obrazy malowane są w stylu, który określam jako nacechowaną indywidualnym symbolizmem ekspresyjną figuracją.

 

Obraz nie jest oprawiony.