f Pozy x Rafał Koliński - AT Art
Menu AT art Szukaj

Pozy X

Nie maluję postaci ludzkich, lecz staram się opowiadać historie. Nie interesuje mnie ciało ludzkie samo w sobie, fizyczność czy szczegół anatomiczny. Intryguje mnie człowiek w jego sferze emocjonalnej i duchowej, niejednokrotnie pochwycony w sytuacjach krańcowych, duchowego rozedrgania , tak charakterystycznego dla człowieka współczesnego Stany zagrożenia, upadek czy zwątpienie z równa siłą, co pasja, miłość, pragnienie piękna i dobra obecne są w mojej twórczości.

 

Technika: olej na płótnie , poliptyk

 

Gruba faktura farby  nakładanej szpachlą na płótno  i jej cienkie strugi lekko spływające w dół przenoszą emocje bohaterów.
Obrazy malowane są  w stylu, który określam jako nacechowaną indywidualnym symbolizmem ekspresyjną figuracją.

 

Obraz nie jest oprawiony .