f Obraz Studium gałęzi i Na płótnie, malarstwo, olej, S 100cm W 50cm, Anna Forycka Putiatycka - AT Art
Menu AT art Szukaj

Studium gałęzi I

Oprawa dzieła: zamalowane boki obrazu
Inspiracja: widok z okna, przyroda